Szczęście daje ruch naprzód, a ze stania w miejscu bądź cofania się wynika pewne cierpienie.

— Max Freedom Long

Kontakt

Zapisy telefoniczne:
607 854 261
dotyklomi@gmail.com

Serdecznie zapraszam,
Danuta Kozłowska